Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Πισιδίας κυρός Μελέτιος. (;-1861).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Μελέτιος κατήγετο από την Κωνσταντινούπολη. Το 1840 χειροτονήθηκε  Μητροπολίτης Βοδενών (εξελέγη τον Ιανουάριο του 1840). Τον Μάρτιο του 1848 εξελέγη Μητροπολίτης Πισιδίας. Στις 2 Ιουνίου 1861 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη την 1 Δεκεμβρίου 1861.

 Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.