Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Σαμακοβίου κυρός Ματθαίος. (περ. 1800-1862).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Ματθαίος Αριστάρχης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1800. Τον Μάιο του 1834 εξελέγη Μητροπολίτης Σηλυβρίας. Στις 10 Νοεμβρίου 1838 εξελέγη Μητροπολίτης Δημητριάδος. Τον Μάιο του 1841 εξελέγη Προεδρικώς Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας. Τον Δεκέμβριο του 1845 παραιτήθηκε. Τον Ιούνιο του 1846 εξελέγη Μητροπολίτης Σαμακοβίου. Στις 13 Μαΐου 1861 παύθηκε "δι'  ευλόγους αιτίας, υπαγορευθείσας ως εκ των βουλγαρικών πραγμάτων". Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Ιανουαρίου 1862.

 Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.