Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Σαμακοβίου κυρός Ματθαίος. (περ. 1800-1862).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Ματθαίος Αριστάρχης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1800. Το 1834 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Σηλυβρίας (εξελέγη τον Μάιο του 1834). Στις 10 Νοεμβρίου 1838 εξελέγη Μητροπολίτης Δημητριάδος. Στις 21 Μαΐου 1841 εξελέγη Προεδρικώς Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας. Τον Δεκέμβριο του 1845 παύθηκε (στις 3 Ιανουαρίου 1846 υπέβαλε και την παραίτησή του). Τον Ιούνιο του 1846 εξελέγη Μητροπολίτης Σαμακοβίου. Στις 13 Μαΐου 1861 παύθηκε "δι'  ευλόγους αιτίας, υπαγορευθείσας ως εκ των βουλγαρικών πραγμάτων". Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Ιανουαρίου 1862.

 Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.