Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος κυρός Γεράσιμος. (;-1867).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Γεράσιμος Τραντ χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος τον Δεκέμβριο του 1865. Εκοιμήθη στην Επαρχία του το 1867.

 Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.