Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βόσνης κυρός Ιγνάτιος. (;-1868).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Ιγνάτιος κατήγετο από τη Χαλκηδόνα (Kadıköy) της Μικράς Ασίας. Τον Σεπτέμβριο του 1845 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Κρατόβου, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Βόσνης. Στις 27 Ιανουαρίου 1853 εξελέγη Μητροπολίτης Ελασσώνος. Στις 24 Δεκεμβρίου 1860 εξελέγη Μητροπολίτης Βόσνης. Εκοιμήθη στην Επαρχία του τον Απρίλιο του 1868.

 Αναθεώρηση: Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2021.