Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Κύριλλος ο Ζ΄. (;-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατήγετο από την Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε ως Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Το 1831 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Αίνου (εξελέγη τον Μάιο του 1831). Στις 7 Μαρτίου 1847 εξελέγη Μητροπολίτης Αμασείας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1855 εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης. Την 1 Ιουλίου 1860 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στη Χάλκη των Πριγκηποννήσων στις 13 Μαρτίου 1872.

 Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.