Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Κύριλλος ο Ζ΄. (;-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατήγετο από την Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε ως Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Τον Μάιο του 1831 εξελέγη Μητροπολίτης Αίνου. Στις 7 Μαρτίου 1847 εξελέγη Μητροπολίτης Αμασείας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1855 εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης. Την 1 Ιουλίου 1860 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στη Χάλκη των Πριγκηποννήσων στις 13 Μαρτίου 1872.

 Αναθεώρηση: Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022.