Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Μελενίκου κυρός Διονύσιος. (1799-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο κατά κόσμον Ιωάννης Ταπεινός γεννήθηκε στο Διπλοκιόνιο (Beşiktaş) του Βοσπόρου στις 6 Αυγούστου 1799. Υπηρέτησε ως Γραμματέας του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Ζαχαρία (1826-1834) και ως Αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Δέρκων Γερμανού (1836-1842). Στις 2 Σεπτεμβρίου 1837 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Μελενίκου. Στις 12 Μαΐου 1875 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Νοεμβρίου 1881.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.