Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κυρός Κύριλλος. (;-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Κύριλλος Κυριακίδης ή Βοτοσιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς καταγομένους από τη Μικρά Ασία. Υπηρέτησε ως Διάκονος του Επισκόπου Ευδοξιάδος Κυρίλλου (1818-1829), ο οποίος ήταν Προϊστάμενος της ενορία Έξ Μαρμάρων Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την α΄ Πατριαρχεία Γρηγορίου του ΣΤ΄ (1835-1840) προσελήφθη στην Πατριαρχική αυλή όπου υπηρέτησε ως Τριτεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Στις 25 Οκτωβρίου 1837 εξελέγη Μητροπολίτης Σβορνικίου. Στις 20 Αυγούστου 1848 εξελέγη Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας. Στις 15 Μαρτίου 1853 εξελέγη Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως. Την 1 Μαΐου 1873 παύθηκε. Στις 9 Φεβρουαρίου 1877 εξελέγη Μητροπολίτης Σηλυβρίας. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Οκτωβρίου 1881.

 Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.