Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Ιερισσού και Αγίου Όρους κυρός Μελέτιος. (περ. 1805-1896).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1805. Ήταν συγγενής του Μεγάλου Λογοθέτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Νικολάου Αριστάρχη. Τον Σεπτέμβριο του 1840 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κίτρους. Στις 15 Οκτωβρίου 1846 παραιτήθηκε. Τον Μάρτιο του 1848 εξελέγη Επίσκοπος Πολυανής. Το 1859 παύθηκε. Στις 3 Φεβρουαρίου 1864 εξελέγη Επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. Στις 25 Νοεμβρίου 1867 αποκαταστάθηκε στην Επισκοπή Πολυανής. Στις 5 Μαρτίου 1879 εξελέγη Επίσκοπος Ιερισσού και Αγίου Όρους. Τον Ιανουάριο του 1890 παραιτήθηκε. Εφησύχαζε στο Άγιον Όρος όπου και εκοιμήθη τον Ιανουάριο του 1896.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.