Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1903

ΕΤΟΣ 1903

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λιούμπλιν κύριος Ευλόγιος. 12-01-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 8 Αυγούστου 1946. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αρκαδίας κύριος Βασίλειος. 02-02-1903.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1938. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρεμένετς κύριος Δημήτριος. 02-02-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1923. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κύριος Κωνσταντίνος. 23-02-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 31 Μαρτίου 1926. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κύριος Γερμανός. 02-03-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 13 Νοεμβρίου 1941. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαριουπόλεως κύριος Φιλόθεος. 02-03-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 15 Δεκεμβρίου 1916. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νάρβας κύριος Αντωνίνος. 02-03-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 14 Ιανουαρίου 1927. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυριλλώβου κύριος Θεοδόσιος. 23-03-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 20 Νοεμβρίου 1942. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου κύριος Ιωάννης. 23-04-1903.
(Μητρόπολη Τρανσυλβανίας).

Εκοιμήθη στις 21 Ιανουαρίου 1925. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελαίας κύριος Αγαθάγγελος. 18-05-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 12 Απριλίου 1929. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπάλτας κύριος Τύχων. 26-05-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Ιουλίου 1926. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ερσεκίου κύριος Πέτρος. 27-05-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Αυγούστου 1941. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου κύριος Άνθιμος. 20-07-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Αυγούστου 1935. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στάριτσας κύριος Αλέξανδρος. 27-07-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 4 Φεβρουαρίου 1916. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου κύριος Στέφανος. 06-08-1903.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη τον Απρίλιο του 1920. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κύριος Γερμανός. 15-08-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Ιουλίου 1917. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μελενίκου κύριος Ειρηναίος 02-11-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 16 Αυγούστου 1945. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Νευροκοπίου κύριος Θεοδώρητος. 16-11-1903.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 3 Αυγούστου 1907. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταρσού και Αδάνων κύριος Αλέξανδρος. 30-11-1903.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 19 Ιουνίου 1958. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελισαβετγκράδ κύριος Θεοδόσιος. 30-11-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 26 Ιουλίου 1914. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλαβέρδης κύριος Ευθύμιος. 30-11-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1918. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βόλσκ κύριος Παλλάδιος. 06-12-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1922. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλάσκας κύριος Ιννοκέντιος. 14-12-1903.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 3 Δεκεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2024.