Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1907

ΕΤΟΣ 1907

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σαμακοβίου κυρός Δοσίθεος. (+ 14-06-1907).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.