Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων και Αυρανίτιδος κυρός Ζαχαρίας. (;-;).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Ζαχαρίας Ράγι χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Βόστρων το 1908 (εξελέγη στις 26 Ιουνίου 1908). Τον Μάρτιο του 1933 παραιτήθηκε. Ελλείπουν περί τούτου λοιπά στοιχεία.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.