Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1909

ΕΤΟΣ 1909

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σαμακοβίου κυρός Δοσίθεος. (+ 10-12-1909).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.