Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1912

ΕΤΟΣ 1912

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βράτζης κυρός Κωνσταντίνος. (+ 04-12-1912).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.