Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1915

ΕΤΟΣ 1915

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού και Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας κυρός Ιωσήφ. (+ 20-06-1915).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.