Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαρλαδεάνου κυρός Καλλίστρατος. (1840-1916).
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Ο Καλλίστρατος Ορλεάνου γεννήθηκε το 1840 πιθανόν στο Πλοέστι. Διάκονος και Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1866. Σπούδασε τη Θεολογία στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Τον Φεβρουάριο του 1880 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Μπαρλαδεάνου, Χωρεπίσκοπος της Επισκοπής Χουσίων. Εκοιμήθη στις 27 Σεπτεμβρίου 1916.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.