Ο πρώην Επίσκοπος Νόβο Οσκόλ κυρός Σεραφείμ (;-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Ο κατά κόσμον Δημήτριος Ιγκνατένκο χειροτονήθηκε το 1917 Επίσκοπος Νόβο Οσκόλ, Βικάριος της Επισκοπής Κούρσκ. Το 1927 μετά τη Διακήρυξη του Αναπληρωτή Τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου Μητροπολίτη Κάτω Νοβγορόδου Σεργίου περί υποταγής στη Σοβιετική εξουσία προσχώρησε στο "Γρηγοριανό" σχίσμα. Στο σχίσμα διετέλεσε Επίσκοπος Μπελγορόδου. Εκοιμήθη το 1929.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.