Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1921

Κοιμηθέντες κατά το 1921

Χειροτονηθέντες κατά το 1921

Ημερολόγιο συμβάντων

 

 

 

 

 

 

 


Χειροτονηθέντες το 1921

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.