Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουζαίου κυρός Διονύσιος. (1847-1921).
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Ο κατά κόσμον Δαυΐδ Κλημέσκου γεννήθηκε στο Τάργκου Όκνα (Târgu Ocna) της Κομητείας Μπακάου τον Μάρτιο του 1847. Υπηρέτησε ως Εφημέριος και Δάσκαλος στο χωριό Μοϊνέστι της Κομητείας Μπακάου. Στις 11 Ιανουαρίου 1887 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κραϊόβης, Βικάριος της Επισκοπής Ριμνίκου. Στις 14 Μαρτίου 1894 εξελέγη Επίσκοπος Μπουζαίου. Εκοιμήθη στις 5 Απριλίου 1921.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.