Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1922

Κοιμηθέντες κατά το 1922

Χειροτονηθέντες κατά το 1922

Ημερολόγιο συμβάντων

 

 

 

 

 

 

 


Κοιμηθέντες το 1922

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.