Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1924

Κοιμηθέντες κατά το 1924

Χειροτονηθέντες κατά το 1924

Ημερολόγιο συμβάντων

 

 

 

 

 

 

 


Χειροτονηθέντες το 1924

Κοιμηθέντες το 1924

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΑ

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.