Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κυρός Ιωάννης. (1880-1924).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Ιωάννης Τζενέτης ή Τζανέτης γεννήθηκε στο Χρυσάμπελο (Κούμβαο) της Ανατολικής Θράκης το 1880. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1904 αφού υπέβαλε διατριβή με τίτλο "Ο επισκοπικός βαθμός κατά τους Αποστολικούς Πατέρας". Ήταν ανεψιός του Μητροπολίτου Ηρακλείας Γρηγορίου από την πλευρά της μητέρας του. Διετέλεσε Αρχιδιάκονος και Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Ηρακλείας. Το 1907 διορίστηκε Αρχιερατικός Επίτροπος Κεσάνης της Μητροπόλεως Ηρακλείας. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1910 χειροτονήθηκε στην Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης τιτουλάριος Επίσκοπος Ναζιανζού, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Ηρακλείας. Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Ηλιουπόλεως Πανάρετο και Μυριοφύτου Φιλόθεο. Το 1922 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στον Βόλο όπου και εκοιμήθη στις 27 Νοεμβρίου 1924.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.