Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1933

ΕΤΟΣ 1933

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σικάγου και Μιννεαπόλεως κύριος Λεόντιος. 10-07-1933.
(Μετροπόλια).

Εκοιμήθη στις 14 Μαΐου 1965. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πιττσβούργου και Δυτικής Βιργινίας κύριος Βενιαμίν. 10-09-1933.
(Μετροπόλια).

Εκοιμήθη στις 15 Νοεμβρίου 1963. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023.