Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1940

ΕΤΟΣ 1940

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συρμίου κύριος Βαλεριανός. 28-01-1940.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 10 Ιουλίου 1941. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοραβικίου κύριος Αρσένιος. 04-02-1940.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 10 Δεκεμβρίου 1963. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βουδίμλιε κύριος Ιωαννίκιος. 11-02-1940.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιουνίου 1945. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρεώτιδος κύριος Διονύσιος. 20-04-1940.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 5 Οκτωβρίου 1942. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζιτόμιρ και Όβρουτς κύριος Δαμασκηνός. 22-08-1940.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1944. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Δωρόθεος. 29-09-1940.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χέλμ και Ποντλασίας κύριος Ιλαρίων. 20-10-1940.
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Εκοιμήθη στις 29 Μαρτίου 1972. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαβυλώνος κύριος Ιλαρίων. 06-12-1940.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 17 Ιανουαρίου 1972. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κύριος Άνθιμος. 08-12-1940.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 26 Απριλίου 1958. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως και Χώρας κύριος Ησαΐας. 1940.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σελευκείας κύριος Σέργιος. 1940.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.