Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1946

ΕΤΟΣ 1946

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαντιάγο και Χιλής κύριος Σεραφείμ 09-03-1946.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 25 Ιουλίου 1987. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σίτκας και Αλάσκας κύριος Ιωάννης. 10-03-1946.
(Μετροπόλια-Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 28 Μαΐου 1959. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρυξελλών και Δυτικής Ευρώπης κύριος Ναθαναήλ. 10-03-1946.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 8 Νοεμβρίου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.