Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1947

ΕΤΟΣ 1947

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοντρεάλης και Ανατολικού Καναδά κυρός Αντώνιος. (+ 27-09-1947).
(Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.