Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης κυρός Βλαδίμηρος. (1882-1956).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Ο κατά κόσμον Λιούμπομιρ Ράιτς γεννήθηκε στο Ούζιτσε στις 11 Ιανουαρίου 1882. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας το 1907. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 10 Μαΐου 1937 και Πρεσβύτερος στις 13 Μαΐου 1937. Στις 30 Οκτωβρίου 1938 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Μουκατσέβου και Πρέσοβ (στην Τσεχοσλοβακία). Έδρευε στο Χούστ λόγω κατάληψης του Μουκατσέβου από τους Ούγγρους. Στις 22 Οκτωβρίου 1945 το Πατριαρχείο Σερβίας και το Πατριαρχείο Ρωσίας συμφώνησαν να τεθεί η Επισκοπή Μουκατσέβου στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ρωσίας. Στις 16 Αυγούστου 1945 ο Επίσκοπος Βλαδίμηρος τοποθετήθηκε τοποτηρητής της Επισκοπής Ράσκας και στις 20 Μαΐου 1947 εξελέγη Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης. Διετέλεσε επίσης τοποτηρητής της Μητροπόλεως Μαυροβουνίου από τον Νοέμβριο του 1946 μέχρι τον Μάιο του 1947. Εκοιμήθη στο Πρίζρεν στις 14 Φεβρουαρίου 1956.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.