Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1956

ΕΤΟΣ 1956

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γενεύης κυρός Λεόντιος. (+ 19-08-1956).
(Ρωσική Ορθόδοξης Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Τόκιο και Ιαπωνίας κυρός Νικόλαος. (+ 19-11-1956).
(Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.