Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1974

ΕΤΟΣ 1974

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλήβελανδ κύριος Αλύπιος. 20-10-1974.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 28 Απριλίου 2019. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νοτίου Αμερικής κύριος Βλαδίμηρος. 27-10-1974.
(Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς).

Εκοιμήθη στις 7 Ιουνίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.