Αρχική σελίδα

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεράμων κυρός Ρωμανός. (1900-1995).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Ρωμανός Ζολότωφ γεννήθηκε στο Αικατερινοδάρ της Ρωσίας στις 8 Ιουλίου 1900. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1941. Το 1952 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1971 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Κεράμων, Βοηθός Επίσκοπος της Εξαρχίας των Ορθοδόξων Ρωσικών παροικιών Δυτικής Ευρώπης (Αρχιεπισκοπής τότε). Εκοιμήθη την 1 Σεπτεμβρίου 1995.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.