Αρχική σελίδα

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεργιουπόλεως κύριος Μάρκος.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Μάρκος Χούρι χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Σεργιουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Σάο Πάολο στις 6 Νοεμβρίου 2011. Ελλείπουν περί τούτου λοιπά στοιχεία.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.