Ω

 

Ωλένης Επισκοπή Ελλάδος
Ωρεού Επισκοπή Ελλάδος