Εκκλησιαστική Νομοθεσία

Κανονικά κείμενα

Νομικά κείμενα

Κανονικά κείμενα

Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος της 29 Ιουνίου 1850. Περί Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Νομικά κείμενα

Νόμος 590/1977. Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 10/16 Σεπτεμβρίου 1926. Περί καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους

Νόμος 4149 της 10/16 Μαρτίου 1961. Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινων διατάξεων.

Αναθεώρηση: Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021.