Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΑΪΔΟΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Νικάνωρ 1850-14 Ιανουαρίου 1866 Από Πρεσβύτερος Εις Αλεξανδρείας περ. 1800-1869
Μελέτιος Ιούλιος 1866-Δεκέμβριος 1877 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1877
Ματθαίος Βαλλινάκης 12 Φεβρουαρίου 1884-7 Νοεμβρίου 1888 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1843-1888
Γερμανός Βουρλαλίδης 22 Ιανουαρίου 1889-4 Σεπτεμβρίου 1912 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1853-1912
Αμβρόσιος Χατζάκης 25 Δεκεμβρίου 1972-5 Οκτωβρίου 1974 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1974
Σολομών Μπαζαίος 6 Ιουλίου 1983-3 Φεβρουαρίου 1993 Από Ταμιάθεως Κοίμηση 1912-1993
Πορφύριος Σκίκος 27 Οκτωβρίου 2004-σήμερα Από Συήνης   γεν. 1940
         
ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Ιωάννης 9 Φεβρουαρίου 1813-1828; Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1828;

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2024.