ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΟΒΤΣΟΥ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ
Ιωσήφ Γιοφτσέφ 2 Φεβρουαρίου 1876-20 Ιουνίου 1915 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1840-1915
         
         
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.