Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΥΟΠΙΟ

    Ιστορικό σημείωμα: Η Εκκλησία της Φινλανδίας ανακηρύχθηκε Αυτόνομη με Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο της 23/06-06/07/1923. Μέχρι τότε η Εκκλησία της Φινλανδίας υπήγετο στο Πατριαρχείο Ρωσίας. Η νεοσύστατη Εκκλησία της Φινλανδίας αποτελέστηκε από δύο Επαρχίας: α) του Βιμπόργου, όπου και η έδρα του Αρχιεπισκόπου (αντιστοιχεί με τη σημερινή Μητρόπολη Ελσινκίου) και β) της Καρελίας με έδρα την πόλη Σορταβάλλα (αντιστοιχεί με τη σημερινή Μητρόπολη Κουόπιο). Το 1925 η έδρα το Αρχιεπισκόπου μεταφέρθηκε Βορειότερα στην πόλη Σορταβάλλα. Κατόπιν τούτου οι Επαρχίες διαμορφώθηκαν ως εξής: α) Σορταβάλλας, όπου και η έδρα του Αρχιεπισκόπου (αντιστοιχεί με τη σημερινή Μητρόπολη Κουόπιο) και β) Βιμπόργου (αντιστοιχεί με τη σημερινή Μητρόπολη Ελσινκίου). Το 1945 τόσο η Σορταβάλλα όσο και το Βίμποργκ προσαρτήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Ύστερα από αυτό η μεν έδρα του Αρχιεπισκόπου μεταφέρθηκε Δυτικά στην πόλη Κουόπιο, η δε έδρα του Επισκόπου Βιμπόργου στο Ελσίνκι με αντίστοιχη μετονομασία του τίτλου. Το 1972 η Επισκοπή Ελσινκίου προήχθη σε Μητρόπολη. Το 1980 ιδρύθηκε η Μητρόπολη Όουλου στη Βορειοδυτική Φινλανδία, αποσπασθείσα από την Αρχιεπισκοπή Καρελίας. Την 1 Ιανουαρίου 2018 η έδρα του Αρχιεπισκόπου μεταφέρθηκε από το Κουόπιο στο Ελσίνκι.

    Τίτλοι Επαρχίας:

Επισκοπή Καρελίας: 1923-1925.
Αρχιεπισκοπή Σορταβάλλας και πάσης Φινλανδίας: 1925-1945.
Αρχιεπισκοπή Καρελίας και πάσης Φινλανδίας: 1945-2018.
Μητρόπολη Κουόπιο και Καρελίας: 2018-σήμερα.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Επίσκοποι Καρελίας (έδρα Σορταβάλλα)
Γερμανός Αάβ 25 Ιουνίου 1923-13 Ιουλίου 1925 Από Πρεσβύτερος Προήχθη σε Αρχιεπίσκοπο 1878-1961
         
Αρχιεπίσκοποι Σορταβάλλας
Γερμανός Αάβ 13 Ιουλίου 1925-1945 Από Επίσκοπος Καρελίας Αρχιεπίσκοπος Καρελίας 1878-1961
         
Αρχιεπίσκοποι Καρελίας (έδρα Κουόπιο)
Γερμανός Αάβ 1945-1 Ιουλίου 1960 Από Σορταβάλλας Σχολάζων 1878-1961
Παύλος Όλμαρι 29 Αυγούστου 1860-1987 Από Λαπωνίας Σχολάζων 1914-1988
Ιωάννης Ρίννε 15 Οκτωβρίου 1987-30 Σεπτεμβρίου 2001 Από Ελσινκίου Σχολάζων 1923-2010
Λέων Μακκόνεν 27 Οκτωβρίου 2001-1 Ιανουαρίου 2018 Από Ελσινκίου Εις Ελσινκίου γεν. 1948
Αρσένιος Χαϊκίνεν 29 Νοεμβρίου 2018-σήμερα Από Γιόενσου   γεν. 1957
         

Βλέπε επίσης Βικαριάτο Σερδοπόλεως του Πατριαρχείου Ρωσίας.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024.