ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ

      Βλέπε επίσης Μητρόπολη Πελαγωνείας και Μητρόπολη Πρεσπών υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

    Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Μοναστηρίου: 1920-1931.
Αχρίδος και Μοναστηρίου: 1931-1959.
Πρεσπών και Μοναστηρίου: 1959-1967 (2005).
Πρεσπών και Πελαγωνείας: 2005-σήμερα.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

 
         
         
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.