ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Δ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου ε´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἡμέραι 29.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 45.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

17

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

24

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἀσώτου

 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῇ Τετάρτῃ τοῦ Ἀσώτου

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῷ Σαββάτῳ τοῦ Ἀσώτου

31

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Τρίτῃ τῆς Ἀπόκρεω.

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ. ε´).

07

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Τετάρτῃ τῆς Τυρινῆς

14

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

21

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ τῆς Β´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

28

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

07

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Τρίτῃ τῆς Δ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

14

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

21

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

28

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

04

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

11

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

18

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Παρασκευῇ τῶν Μυροφόρων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου

25

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος

02

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῷ Σαββάτῳ τῆς Σαμαρείτιδος

09

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

16

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Παρασκευῇ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων (ἀπόδοσις τῆς Ἀναλήψεως)

23

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 

 

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τρίτῃ τῆς Πεντηκοστῆς

30

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

 

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Τρίτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιη´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Παρασκευή.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Κυριακή.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιζ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Σάββατον.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τετάρτη.

ΙΟΥΝΙΟΣ

06

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

13

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

20

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

27

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΙΟΥΛΙΟΣ

04

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

11

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

18

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

25

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

08

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

15

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

--

22

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

29

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

05

ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

12

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

βαρύς

Ε´

19

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

26

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

03

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

10

Γ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

17

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

24

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

31

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

07

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

14

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

21

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

--

28

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

05

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

ΣΤ´

12

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

δ´

Ζ´

19

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

26

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. β´

Θ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

βαρύς

Ι´

09

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. δ´

ΙΑ´

16

 

 

α´

Α´

23

 

 

β´

Β´

30

 

 

γ´

Γ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

06

 

 

δ´

Δ´

13

 

 

πλ. α´

Ε´

20

 

 

πλ. β´

ΣΤ´

27

 

 

βαρύς

Ζ´