ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ε´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου στ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἡμέραι 28.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 46.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

11

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

18

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

25

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου

 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῇ Τρίτῃ τοῦ Ἀσώτου

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῇ Παρασκευῇ τοῦ Ἀσώτου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Δευτέρᾳ τῆς Ἀπόκρεω.

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.στ´).

08

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Τρίτῃ τῆς Τυρινῆς

15

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

22

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τρίτῃ τῆς Β´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

ΜΑΡΤΙΟΣ

01

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

08

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Δευτέρᾳ τῆς Δ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

15

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

22

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

29

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

05

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

12

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

19

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Πέμπτῃ τῶν Μυροφόρων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῷ Σαββάτῳ τῶν Μυροφόρων

26

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῷ Σαββάτῳ μετά τήν Μεσοπεντηκοστήν.

03

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Παρασκευῇ τῆς Σαμαρείτιδος

10

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

17

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Πέμπτῃ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

24

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 

 

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

31

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

 

 

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιθ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Πέμπτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ια´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τρίτη.

ΙΟΥΝΙΟΣ

07

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

14

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

21

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

28

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΙΟΥΛΙΟΣ

05

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

12

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

19

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

26

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

02

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

09

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

16

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

23

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

30

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

06

ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

13

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

βαρύς

Ε´

20

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

27

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

04

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

11

Δ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

18

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

25

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

08

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

15

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

22

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

29

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

ΣΤ´

13

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

δ´

Ζ´

20

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

27

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. β´

Θ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

βαρύς

Ι´

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. δ´

ΙΑ´

17

 

 

α´

Α´

24

 

 

β´

Β´

31

 

 

γ´

Γ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

07

 

 

δ´

Δ´

14

 

 

πλ. α´

Ε´

21

 

 

πλ. β´

ΣΤ´

28

 

 

βαρύς

Ζ´