ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου ζ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 47.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

12

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

19

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

26

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἀσώτου

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῇ Πέμπτῃ τοῦ Ἀσώτου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Κυριακῇ τοῦ Ἀσώτου

02

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.ζ´).

09

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Δευτέρᾳ τῆς Τυρινῆς

16

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

23

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ τῆς Β´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

ΜΑΡΤΙΟΣ

02

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

09

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

16

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

23

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

30

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

06

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

13

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

20

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Τετάρτῃ τῶν Μυροφόρων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Παρασκευῇ τῶν Μυροφόρων

27

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Παρασκευῇ μετά τήν Μεσοπεντηκοστήν.

04

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Πέμπτῃ τῆς Σαμαρείτιδος

11

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

18

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Τετάρτῃ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς

25

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 27.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Κυριακή. 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιγ´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Τετάρτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Παρασκευή.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιβ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Τρίτη.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Δευτέρα.

ΙΟΥΝΙΟΣ

01

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

08

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

15

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

22

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

29

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΙΟΥΛΙΟΣ

06

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

13

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

20

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

27

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

03

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

10

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

17

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

24

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

31

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

07

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. β´

Δ´

14

ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΥΨ. ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ

--

--

21

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

28

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

05

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

12

Δ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

19

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

26

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

02

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

09

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

16

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

23

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

30

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

07

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

ΣΤ´

14

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

δ´

Ζ´

21

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

28

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. β´

Θ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

βαρύς

Ι´

11

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. δ´

ΙΑ´

18

 

 

α´

Α´

25

 

 

β´

Β´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01

 

 

γ´

Γ´

08

 

 

δ´

Δ´

15

 

 

πλ. α´

Ε´

22

 

 

πλ. β´

ΣΤ´