ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ζ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου η´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 48.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΩΝ

 

 

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

20

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

27

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου και Φαρισαίου

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῇ Τετάρτῃ τοῦ Ἀσώτου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῷ Σαββάτῳ τοῦ Ἀσώτου

03

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.η´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Κυριακῇ τῆς Ἀπόκρεω

10

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

17

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας

24

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

03

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῷ Σαββάτῳ τῆς Γ´ ἑβδομ. τῶν Νηστειῶν

10

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

17

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

24

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

31

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

07

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

14

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

21

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Τρίτῃ τῶν Μυροφόρων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Πέμπτῃ τῶν Μυροφόρων

28

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Πέμπτῃ μετά τήν Μεσοπεντηκοστήν.

05

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τετάρτῃ τῆς ἀποδόσεως τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

12

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

19

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Τρίτῃ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τῶν Ψυχῶν

26

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 26.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Τρίτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Πέμπτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιγ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Κυριακή.

ΙΟΥΝΙΟΣ

02

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

09

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

16

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

23

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

30

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΙΟΥΛΙΟΣ

07

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

14

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

21

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

28

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

04

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

11

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

18

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

25

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

08

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. β´

Δ´

15

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

βαρύς

Ε´

22

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

29

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

06

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

13

Δ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

20

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

27

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

03

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

10

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

17

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

24

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

01

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

08

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

ΣΤ´

15

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

δ´

Ζ´

22

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

29

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. β´

Θ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

βαρύς

Ι´

12

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. δ´

ΙΑ´

19

 

 

α´

Α´

26

 

 

β´

Β´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02

 

 

γ´

--

09

 

 

δ´

Δ´

16

 

 

πλ. α´

Ε´

23

 

 

πλ. β´

ΣΤ´