ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου θ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 25.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Παρασκευή.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Δευτέρα.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Παρασκευή.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ὀκτωβρίου.

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Κυριακή.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Σάββατον.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 49.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

14

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

21

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

28

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῇ Τρίτῃ τοῦ Ἀσώτου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Παρασκευῇ τοῦ Ἀσώτου

04

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῷ Σαββάτῳ τῶν Ψυχῶν

11

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

18

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

25

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

04

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Παρασκευῇ τῆς Γ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

11

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

18

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ Ε´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

25

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

08

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

15

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

22

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Δευτέρᾳ τῶν Μυροφόρων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Τετάρτῃ τῶν Μυροφόρων

29

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

06

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τρίτῃ μετά τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος

13

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

20

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Δευτέρᾳ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων (ἀπόδοσις τῆς Ἀναλήψεως)

27

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

ΙΟΥΝΙΟΣ

03

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

10

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

17

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

24

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

ΙΟΥΛΙΟΣ

01

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

08

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

15

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

22

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

29

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

05

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

12

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

19

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

26

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

09

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. β´

Δ´

16

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

βαρύς

Ε´

23

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

30

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

07

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

14

Δ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

21

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

28

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

11

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

18

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

25

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

09

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

ΣΤ´

16

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

δ´

Ζ´

23

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

30

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. β´

Θ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΩΝ

--

--

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. δ´

ΙΑ´

20

 

 

α´

Α´

27

 

 

β´

Β´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

03

 

 

γ´

Γ´

10

 

 

δ´

Δ´

17

 

 

πλ. α´

Ε´

24

 

 

πλ. β´

ΣΤ´