ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Θ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου ι´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 24.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Πέμπτη.

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Κυριακή.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τρίτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Πέμπτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τρίτη.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Σάββατον.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 50.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

15

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

22

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

29

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἀσώτου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Πέμπτῃ τοῦ Ἀσώτου

05

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω

12

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

19

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

26

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

05

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Πέμπτῃ τῆς Γ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

12

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

19

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

26

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

02

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

09

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

16

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων

23

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Τρίτῃ τῶν Μυροφόρων

30

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Τρίτῃ τοῦ Παραλύτου

07

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Δευτέρᾳ μετά τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος

14

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πατέρων

21

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Πέμπτῃ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

28

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

ΙΟΥΝΙΟΣ

04

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

11

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

18

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

25

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

ΙΟΥΛΙΟΣ

02

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

09

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

16

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

23

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

30

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

06

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

--

--

13

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

20

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

27

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

03

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

10

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. β´

Δ´

17

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

βαρύς

Ε´

24

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

08

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

15

Δ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

22

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

29

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

05

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

12

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

19

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

26

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

03

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

10

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

ΣΤ´

17

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

δ´

Ζ´

24

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

31

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. β´

Θ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

βαρύς

Ι´

14

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

21

 

 

α´

Α´

28

 

 

β´

Β´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

04

 

 

γ´

Γ´

11

 

 

δ´

Δ´

18

 

 

πλ. α´

Ε´

25

 

 

πλ. β´

ΣΤ´