ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ι´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου ια´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 23.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιζ´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Σάββατον.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Κυριακή.

 

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 51.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

09

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

16

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

23

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

30

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου και Φαρισαίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Τετάρτῃ τοῦ Ἀσώτου

06

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Τετάρτῃ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀπόκρεω

13

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

20

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Πέμπτῃ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

27

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

06

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Τετάρτῃ τῆς Γ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

13

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

20

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

27

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

10

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

17

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῷ Σαββάτῳ τοῦ Θωμᾶ

24

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Δευτέρᾳ τῶν Μυροφόρων

ΜΑΪΟΣ

01

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Παραλύτου

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος

08

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

15

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῷ Σαββάτῳ μετά τήν Ἀνάληψιν

22

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

29

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

ΙΟΥΝΙΟΣ

05

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

12

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

19

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

26

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

ΙΟΥΛΙΟΣ

03

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

10

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

17

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

24

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

31

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

07

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

14

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

21

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

28

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

04

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

11

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. β´

Δ´

18

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

βαρύς

Ε´

25

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

09

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

16

Δ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

23

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

30

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

13

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

20

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

27

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

11

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

γ´

ΣΤ´

18

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

δ´

Ζ´

25

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

--

--

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. β´

Θ´

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

βαρύς

Ι´

15

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

22

 

 

α´

Α´

29

 

 

β´

Β´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

05

 

 

γ´

Γ´

12

 

 

δ´

Δ´

19

 

 

πλ. α´

Ε´

26

 

 

πλ. β´

ΣΤ´