ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΒ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου ιγ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 21.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιθ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Πέμπτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ια´ Ὀκτωβρίου.

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τρίτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 53.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

11

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

18

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

25

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἀσώτου

08

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Δευτέρᾳ τῆς Ἀπόκρεω (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Τρίτῃ τῆς Ἀπόκρεω

15

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

22

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τρίτῃ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

ΜΑΡΤΙΟΣ

01

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

08

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Δευτέρᾳ τῆς Γ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

15

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

22

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Ε´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

29

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

05

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

12

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

19

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Πέμπτῃ τοῦ Θωμᾶ

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῷ Σαββάτῳ τοῦ Θωμᾶ

26

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῷ Σαββάτῳ τῶν Μυροφόρων

03

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Παρασκευῇ μετά την Μεσοπεντηκοστήν

10

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

17

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀναλήψεως

24

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ μετά τήν Κυριακήν τῶν Πατέρων

31

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

ΙΟΥΝΙΟΣ

07

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

14

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

21

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

28

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

ΙΟΥΛΙΟΣ

05

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

12

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

19

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

26

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

02

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

09

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

16

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

23

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

30

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

06

ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

13

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. β´

Δ´

20

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

βαρύς

Ε´

27

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

04

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

11

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

18

Γ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

25

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

08

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

15

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

22

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

29

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Ε´

13

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

γ´

ΣΤ´

20

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

δ´

Ζ´

27

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. α´

Η´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. β´

Θ´

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

βαρύς

Ι´

17

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

24

 

 

α´

Α´

31

 

 

β´

Β´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

07

 

 

γ´

Γ´

14

 

 

δ´

Δ´

21

 

 

πλ. α´

Ε´

28

 

 

πλ. β´

ΣΤ´