ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΗ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου ιθ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τρίτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 15.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Τρίτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιη´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Παρασκευή.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Κυριακή.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιζ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 59.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

17

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

24

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

31

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Τρίτῃ τοῦ Ἀσώτου (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Τετάρτῃ τοῦ Ἀσώτου

14

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

21

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ τῆς Τυρινῆς

28

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

07

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Τρίτῃ τῆς Β´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

14

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

21

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Δ´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

28

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

04

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

11

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

18

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινισίμου

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ

25

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων

02

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῷ Σαββάτῳ τῶν Μυροφόρων

09

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

16

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Παρασκευῇ τῆς Σαμαρείτιδος

23

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τρίτῃ του Τυφλοῦ

30

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

ΙΟΥΝΙΟΣ

06

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

13

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

20

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

27

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

ΙΟΥΛΙΟΣ

04

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

11

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

18

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

25

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

08

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

15

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

--

22

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

29

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

05

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

12

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. α´

Γ´

19

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. β´

Δ´

26

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

03

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

10

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

17

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

24

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

31

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

07

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

14

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

21

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

--

28

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

05

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

12

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

β´

Ε´

19

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

γ´

ΣΤ´

26

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

δ´

Ζ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. α´

Η´

09

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. β´

Θ´

16

 

 

βαρύς

Ι´

23

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

30

 

 

α´

Α´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

06

 

 

β´

Β´

13

 

 

γ´

Γ´

20

 

 

δ´

Δ´

27

 

 

πλ. α´

Ε´