ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΘ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου κ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 14.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιθ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Πέμπτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ια´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Παρασκευή.

  

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τρίτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 60.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

11

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

18

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

25

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

08

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἀσώτου (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Τρίτῃ τοῦ Ἀσώτου

15

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

22

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τρίτῃ τῆς Τυρινῆς

ΜΑΡΤΙΟΣ

01

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

08

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Δευτέρᾳ τῆς Β´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

15

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

22

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Δ´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

29

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

05

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

12

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

19

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Πέμπτῃ τῆς Διακαινισίμου

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῷ Σαββάτῳ τῆς Διακαινισίμου

26

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῷ Σαββάτῳ τοῦ Θωμᾶ

03

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Παρασκευῇ τῶν Μυροφόρων

10

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

17

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Πέμπτῃ τῆς Σαμαρείτιδος

24

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ του Τυφλοῦ

31

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

ΙΟΥΝΙΟΣ

07

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

14

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

21

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

28

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

05

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

12

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

19

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

26

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

02

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

09

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

16

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

23

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

30

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

06

ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

13

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

πλ. α´

Γ´

20

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. β´

Δ´

27

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

04

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

11

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

18

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

25

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

08

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

15

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

22

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

29

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

13

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

β´

Ε´

20

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

γ´

ΣΤ´

27

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

δ´

Ζ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. α´

Η´

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. β´

Θ´

17

 

 

βαρύς

Ι´

24

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

31

 

 

α´

Α´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

07

 

 

β´

Β´

14

 

 

γ´

Γ´

21

 

 

δ´

Δ´

28

 

 

πλ. α´

Ε´