ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου κα´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Κυριακή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 13.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Κυριακή.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιγ´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Τετάρτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Παρασκευή.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Κυριακή.

 

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιβ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 61.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

12

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

19

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

26

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

09

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου και Φαρισαίου (Φεβ.θ´).

 

Τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἀσώτου

16

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

23

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ τῆς Τυρινῆς

ΜΑΡΤΙΟΣ

02

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας

09

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

16

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

23

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Δ´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

30

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

06

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

13

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

20

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Τετάρτῃ τῆς Διακαινισίμου

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινισίμου

27

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Παρασκευῇ τοῦ Θωμᾶ

04

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Πέμπτῃ τῶν Μυροφόρων

11

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

18

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Τετάρτῃ τῆς ἀποδόσεως τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ του Τυφλοῦ

25

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

ΙΟΥΝΙΟΣ

01

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

08

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

15

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

22

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

29

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

ΙΟΥΛΙΟΣ

06

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

13

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

20

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

27

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

03

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

10

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

17

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

24

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

31

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

07

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

δ´

Β´

14

ΥΨΩΣ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΥΨ. ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ

--

--

21

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. β´

Δ´

28

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

05

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

12

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

19

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

26

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

02

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

09

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

16

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

23

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

30

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

07

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

14

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

β´

Ε´

21

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

γ´

ΣΤ´

28

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

δ´

Ζ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

πλ. α´

Η´

11

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. β´

Θ´

18

 

 

βαρύς

Ι´

25

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01

 

 

α´

Α´

08

 

 

β´

Β´

15

 

 

γ´

Γ´

22

 

 

δ´

Δ´