ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΒ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου κγ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 11.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Παρασκευή.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Δευτέρα.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Σάββατον.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 63.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

14

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

21

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

28

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

11

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

18

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τῶν Ψυχῶν

25

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

04

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Παρασκευῇ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

11

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

18

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

25

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

08

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

15

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

22

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινισίμου

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Τετάρτῃ τῆς Διακαινισίμου

29

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

Α´

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Τετάρτῃ τοῦ Θωμᾶ

06

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τρίτῃ τῶν Μυροφόρων

13

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

20

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Δευτέρᾳ μετὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Σαμαρείτιδος

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ μετὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Σαμαρείτιδος

27

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

ΙΟΥΝΙΟΣ

03

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

10

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

17

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

24

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

ΙΟΥΛΙΟΣ

01

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

08

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

15

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

22

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

29

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

05

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

12

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

19

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

26

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

09

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

δ´

Β´

16

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. α´

Γ´

23

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

30

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

07

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

14

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

21

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

28

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

11

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

18

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

25

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

09

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Δ´

16

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

β´

Ε´

23

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

γ´

ΣΤ´

30

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

δ´

Ζ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΩΝ

--

--

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. β´

Θ´

20

 

 

βαρύς

Ι´

27

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

03

 

 

α´

Α´

10

 

 

β´

Β´

17

 

 

γ´

Γ´

24

 

 

δ´

Δ´