ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΔ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου κε´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 9.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιζ´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Σάββατον.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Κυριακή.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 65.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

09

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

16

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

23

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

30

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

13

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

20

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀπόκρεω

27

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

06

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Τετάρτῃ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

13

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

20

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

27

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

10

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

17

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῷ Μεγάλῳ Σαββάτῳ

24

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινισίμου

ΜΑΪΟΣ

01

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Θωμᾶ

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων

08

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

15

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῷ Σαββάτῳ μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου

22

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ τῆς ἀποδόσεως τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

29

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

ΙΟΥΝΙΟΣ

05

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

12

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

19

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

26

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

ΙΟΥΛΙΟΣ

03

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

10

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

17

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

24

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

31

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

07

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

14

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

21

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

28

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

04

ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Α´

11

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

δ´

Β´

18

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

πλ. α´

Γ´

25

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

09

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

16

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

23

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

30

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

13

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

20

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

27

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

11

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

α´

Δ´

18

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

β´

Ε´

25

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

--

--

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

δ´

Ζ´

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. α´

Η´

15

 

 

πλ. β´

Θ´

22

 

 

βαρύς

Ι´

29

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

05

 

 

α´

Α´

12

 

 

β´

Β´

19

 

 

γ´

Γ´

26

 

 

δ´

Δ´