ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΗ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου κθ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 5.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Τρίτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Πέμπτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιγ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Κυριακή.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 69.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΩΝ

 

 

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

20

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

27

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

10

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

17

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ τοῦ Ἀσωτου

24

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

03

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῷ Σαββάτῳ τῆς Τυρινῆς

10

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

17

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

24

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Γ´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

31

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

07

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

14

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

21

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Μεγάλῃ Τρίτῃ

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Μεγάλῃ Πέμπτῃ

28

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Πέμπτῃ τῆς Διακαινισίμου

05

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τετάρτῃ τοῦ Θωμᾶ

12

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

19

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Τρίτῃ τοῦ Παραλύτου

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου

26

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

ΙΟΥΝΙΟΣ

02

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

09

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

16

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

23

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

30

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

ΙΟΥΛΙΟΣ

07

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

14

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

21

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

28

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

04

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

11

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

18

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

25

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

08

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

γ´

Α´

15

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

δ´

Β´

22

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

29

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

06

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

13

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

20

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

27

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

03

Ε´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

10

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

17

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

24

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

01

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

08

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

15

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

α´

Δ´

22

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

β´

Ε´

29

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

γ´

ΣΤ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

δ´

Ζ´

12

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. α´

Η´

19

 

 

πλ. β´

Θ´

26

 

 

βαρύς

Ι´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02

 

 

πλ. δ´

--

09

 

 

α´

Α´

16

 

 

β´

Β´

23

 

 

γ´

Γ´